Tangkas Meru Bhutan

tangkasnet-Bhutanese

Padmasambhava (dinyalakan “Lotus Born”), Tangkasnet sebaliknya dipanggil Guru Rinpoche, adalah seorang Buddha Buddha abad ke-8. Walaupun terdapat Padmasambhava yang tidak dapat dilupakan, tidak ada yang diketahui mengenainya selain membina komuniti agama Buddha utama di Tibet di Samye, atas permintaan Trisong Detsen, dan tidak lama selepas meninggalkan Tibet kerana minat di istana.

Pelbagai legenda telah berkembang di sekitar kehidupan dan perbuatan Padmasambhava, dan dia umumnya disembah sebagai ‘Buddha kedua’ di Tibet, Nepal, Bhutan, dan negara-negara Himalaya di India.

Di dalam Buddhisme Tibet, beliau adalah watak jenis akademik yang dipanggil terma, sebuah penyebaran Amitābha yang dikatakan meningkat dalam perhimpunan berwawasan dan konsentrasi pendidik yoga berlatih, khususnya di sekolah-sekolah Rimé. Sekolah Nyingma melihat Padmasambhava sebagai pencetus konvensyen mereka.

Related posts

Leave a Comment