The Dhyani Akshobhya Tangkas

tangkasnet-Dhyani

Dalam Buddhisme Vajrayana, Lima Tangkasnet atau Tathāgatas Lima Kebijaksanaan (Bahasa Cina: 五 智 如 来; pinyin: Wǔzhì Rúlái), Lima Buddha Besar dan Lima Jinas (Sanskrit untuk “heros” atau “menang”) adalah radiasi dan gambaran lima ciri-ciri Adi-Buddha atau “Buddha utama” Vairocana atau Vajradhara, yang berkaitan dengan Dharmakaya. [1]

Mereka juga kini dipanggil “dhyani-buddhas”, istilah yang pada mulanya direkodkan dalam Bahasa Inggeris oleh Penduduk Inggeris Nepal, Brian Hodgson, [2] pada pertengahan abad kesembilan belas, dan tidak mendapat apa-apa dalam sumber penting adat yang masih ada adalah. [3] Lima Buddha ini adalah subjek tipikal mandala Vajrayana.

Lima Buddha ini muncul secara nyata dalam Tantra Buddha yang berbeza dan merupakan persoalan utama pengakuan dan perenungan dalam Buddhisme Shingon, sebuah sekolah Buddhisme Vajarayan yang ditubuhkan di Jepun oleh Kūkai.

Related posts

Leave a Comment